Pomáháme v zahraničí

Můžete se připojit k pomoci

Jaro 2019 – pomoc v Nepálu 

1100 USD zaplacení studia  v soukromé škole Urgent a Mingmarovi na rok 2019 

162 USD nákup potravin do sirotčince  – 17 785 NPR

183 USD nákup cisterny pitné vody do starobince Tibeťanů v Kathmandu – 20 000NPR

23 USD nákup potravin chudé rodině v Kathmandu

celkem 1468 USD = 33 770 Kč

Příjem finančních prostředků v rozemzí 1.1.2019 – 24.6.2019

24 000 Kč zisk z proodeje kalendářů

1600 Kč zisk z prodeje praporků

23 670 Kč přímá finanční podpora od Vás

celkem 49 300 Kč

Stav účtu k 24.6. 2019  : 37 000 Kč

Pro další informace, rozklikněte podrobnější menu vlevo ve sloupci..

Finanční pomoc můžete zasílat na účet Equa bank 1013648214/6100, do zprávy uvedťe kam chcete pomoc směřovat: Nepál pomoc po zemětřesení, podpora studia dětí Nepál, podpora dětí v sirotčinci, Ladakh podpora studia dětí či podpora studia barmského studenta medicíny.

Velmi děkuji za Vaši finanční podporu bez které bych pomoc nemohla realizovat.

K  31.12. 2018 je na účtě na humanitární pomoc 21 500 Kč

Na podzim 2018 uhrazeno: 

2600 Kč na studium chlapce Tashi ve vesnici Photoskar  v Zanaskaru – severní Indie.

8000 Kč nákup potravin a potřebných věcí do sirotčince v Kathmandu

  800 Kč nákup potřebných věcí a potravin pro handicapovaného chlapce Anity v Kathmandu

2000 Kč zálohová platba na pokrytí nákladů na léčbu handicapovaného chlapce  Anity v Kathmandu 

Formy pomoci  v roce 2018:

stále pokračuje podpora studia dětí Urgent a Mingmara na škole v Kathmandu – roční náklady cca 1200 USD

podpora synka Tashiho v Zanskaru v severní Indii – ročně cca 200 USD

zajištění lékařské péče – rehabilitace – handicapovanému klučíkovi Anity z chudé rodiny v Kathmandu, ročně cca 600 USD

podpora sirotčince v Kathmandu – nákup potravin a nezbytných věcí – ročně zatím náklady okolo 800 USD

podpora starobince v Kathmandu  – nákup potravin a nezbytných věcí

Přispět na sbírku na operaci – kochleární implantát – chudému neslyšícímu chudému klučíkovi v Kathmandu – operace stojí cca 20 000 USD – díky tomuto implantátu by trochu slyšel na 1 ucho, velmi šikovný a nadaný chlapec

Jsou zde další projekty na pomoc v chudých vesnicích východního Nepálu – ve spolupráci s průvodcem Pucchangou

Jak vidíte, projektů je moc a peněz málo. Nikdy nepředávám peníze, vždy potřebné nakupuji sama. V případě platby studia a zdravotní péče, jsou zodpovědnými osobami moji nepálští přátelé.

Za každý příspěvěk předem děkuji.

V dubnu 2018 nakoupeny potraviny do sirotčince v hodnotě 7 700 Kč.

Zaplacené studium na rok 2018 na soukromé základní škole pro Urgent a Mingmara 500 +600 USD, 25 000 Kč

Náklady celkem na jaře 2018 32 700 Kč.

Velké poděkování všem, kteří jste přispěli a obzvláště těm, co přispěli větší částkou : 5000 Kč paní Menšíková s maminkou, 5000 Kč Andy Brzbohatý, 5000 Kč pan Bílek

K 1.4. 2018 je na pomoc na účtě 61 000 Kč. 31 000 Kč je výtěžek z prodeje kalendářů a modlitebních praporků. Zbytek jsou finanční příspěvky, keré byly zaslány na účet či předány v hotovosti. 

2017  investice  celkem :

2017  jaro :

300 USD ( 7500 Kč ) příspěvek na studium studenta medicíny v Barmě – nákup chirurgických nástrojů

600 USD  (14 500 Kč ) studium Mingmar na soukromé škole Marsyangdi school v Kathmandu – Nepál

156 USD ( 3750 Kč ) nákup potravin do sirotčince v Kathmandu – Nepál

2017 podzim :

100 USD ( 2350 Kč ) studium Tashiho ve státní škole ve vesnici Photoskar – Zanskar ( severní Indie )

126 USD ( 3000 Kč ) nákup potravin do sirotčince v Kathmandu – Nepál

87 USD ( 2050 Kč ) nákup potravin a vybavení do sirotčince v Kathmandu – Nepál

100 USD ( 2350 Kč ) nákup stavebního materiálu na dostavbu nové kuchyně sirotčince v Kathmandu – Nepál

500 USD ( 11 750 Kč ) studium Urgent na soukromé škole Marsyangdi school v Kathmandu – Nepál

11 USD ( 250 Kč ) příspěvek na psací potřeby do školy ve východním Himalájích – Ghunsa v  Nepálu

celkem investice v roce 2017 : 47 500 Kč

příjmy v roce 2017 :   52 000 Kč od přispěvatelů + zůstatek z roku 2016

                                     43 140 Kč zisk z prodeje autorských kalendářů a praporků

celkem  příjem vč. zůstatku z roku 2016 :  95 140 Kč

celkem investice :                                          47 500 Kč

zůstatek k 1.1. 2018 :                                    47 640 Kč

Na podzim 2016 : zakoupeny potraviny pro sirotčinec v Nepálu v  hodnotě 200 USD.

150 USD zaplacen materiál pro dostavbu domku ve vesnici Sherpagaon.

100 USD předáno Tashimu Gyaltsenovi v Zanskaru na studium jeho synka.

Na jaře 2016 zaplacené školné Urgent a Mingmarovi v celkové výši 1150 USD + nákup oblečení, školních pomůcek.

Nákup potravin, oblečení do 2 sirotčinců v Kathmandu.

Investice do domku paní Salamu, celková výše za nákup matreiálu a práci činí 5500 USD.

K 1.1 2017 činí stav konta na Nepál + Ladakh

– 4755 Kč

na účet přibyde výnos z prodeje kalendářů Himaláje 2017 a modlitebních praporků

K 1.1. 2017  : činí stav konta barmského studenta medicíny

– 2700 Kč ( po předání 300 USD v lednu 2017 )

V roce 2017 :

pokračujeme v podpoře studia Urgent a Mingmara

v podpoře studia synka Tashiho a chceme pomoci ve studiu dalším ladáckým či zanskarským dětem

podpora barmského studenta medicíny – poslední rok – nákup chirurgických nástrojů

podpora 2 sirotčinců v Kathmandů – školné, potraviny pro děti

projekty vodovodů  – hadicovodů ve vesnicích, kde zemetřesení zavalilo původní pramen

Vodovod – hadicovod chceme  natáhnout lidem ve vesnici Sisneri :

Zemětřesení způsobilo zasypání vodních zdrojů a lidé nosí vodu ze vzdálené studánky. Potřeba je nakoupit cca 1.5km hadic, několik plastových velkých nádrží a zajistit dopravu.

Vesnic, kde bychom rádi pomohli s vodu je více, u některých by všaky byla nutná čerpadla pro zajištění vody z řeky, což je však hodně nákladné. Vše záleží na celkové výši finančních prostředků.

Velké poděkování všem přispivatelům, především těm, kteří přispívají pravidelně měsíční částkou, což mi umožnuje lépe odhadnout možnou výši pomoci. Byla by velká chyba začít platít studium dalším dětem a pak jej z nedostatku finančních prostředků ukončit. Dětí, kterým bychom rádi pomohli je však hodně, každý finanční příspěvěk je vítán. Pokud se do Nepálu vydáváte sami, ráda Vám dám kontakt na sirotčince a pomoc můžete směřovat přímo. Nikdy však nedávám do domovů peníze, ale kupuji za ně po dohodě potřebné věci.